ForsideProjekter"Havørred Østjylland" - svaret

“Havørred Østjylland” – svaret

Svar fra DTU Aqua

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri

Tak for henvendelsen vedr. havørredbestanden i Gudenå.

Af henvendelsen fremgår det, at initiativgruppen bag HAVØRRED ØSTJYLLAND ønsker øgede udsætninger med inspiration fra Fyn. På Fyn udsættes der årligt ca. 51.400 stk. mundingssmolt samt 19.900 1⁄2-års og 2.400 1-års fisk, alle finansieret af fiskeplejen. Dertil finansierer de fynske kommuner udsætninger af årligt ca. 340.000 stk. mundingssmolt med henblik på at forbedre lystfiskeriet på Fyn.

I Gudenå og tilløbene til Randers Fjord bliver der ligeledes udsat fisk finansieret af fiskeplejen. Formålet med udsætninger er at øge vandløbenes produktion af ørred, således at vandløbsstrækninger, hvor den naturlige reproduktion af den ene eller anden årsag ikke fungerer, alligevel kan fungere som opvækstområde.

Udsætninger af yngel, 1⁄2-års og 1-års fisk har til hensigt at opfylde dette formål. Mundingsudsætning af ørredsmolt har til formål at forbedre bestanden af havørred, primært i havet.

Mængden af smolt, der bliver udsat som mundingsudsætning og som er finansieret af fiskeplejen er afstemt således, at vandløbets samlede produktion af vilde og udsatte smolt ikke overstiger det antal smolt, som DTU Aqua vurderer, at vandløbet kan producere under optimale forhold. Det vil sige med fri passage, god vandkvalitet og med varierede fysiske forhold i hele vandløbssystemet.

Udsætningerne til den nedre del af Gudenå samt tilløb til Randers Fjord er bestemt af Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 (nedstrøms Tangeværket) og Mindre vandløb til Randers Fjord.

Eventuelle udsætninger udover de mængder, der er angivet i Planer for Fiskepleje skal finansieres af midler uden for fiskeplejen. Ved opstart af sådanne udsætninger er der desuden en række genetiske og praktiske forhold, som skal være i orden inden Fiskeristyrelsen kan meddele tilladelse. Der kan læses mere om dette på

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred/udsaetningsplaner

Såfremt initiativgruppen HAVØRRED ØSTJYLLAND ønsker at søge om tilladelse til opstart af et udsætningsprogram skal dette gøres til Fiskeristyrelsen, som er myndighed på området. DTU Aqua har mulighed for at rådgive om processen frem mod opstart af et eksternt finansieret udsætningsprogram af ørred for Gudenå og tilløbene til Randers Fjord.
 
Venlig hilsen

Bjarke Ibsen Dehli

Fiskeplejekonsulent
Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

20. januar 2023 J.nr.: 23/100048 tika

DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer – Vejlsøvej 39 – 8600 Silkeborg

_____________________________

Der blev herefter aftalt et orienterende møde hos DTU Aqua i Silkeborg. Mødedato den 27. marts. Mere herom senere.

* * * * * * *

Læs mere om “Havørred Østjylland” i artiklerne her:

“Havørred Østjylland” – ideen

“Havørred Østjylland” – svaret

“Havørred Østjylland” – mødet

 
 

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk