ForsideArtiklerSituationsrapport fra Tange

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket

Claus Pape beretter:

Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed for at demonstrere for min hjertesag – en genskabt Gudenå.

Så da miljøminister Magnus Heunicke (S) kom forbi, skulle jeg da også deltage i demonstrationen mandag den 19. juni klokken 09.00. Jeg flexede lidt på arbejdet, arbejdede hjemme og tog afsted.

Der var ca. 30 demonstranter. Alle var de samlet ved P-pladsen, og det var tydeligt, man havde forberedt sig. Med store bannere. Det var ret flot. Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø havde et stort banner med en masse skrift. Baggrunden var skipper Gylliams kort fra 1736.

Der kommer folk forbi. Jeg ser Kristian Pihl Lorentzen (V) og Søren Gade (V). I TV om aftenen ser jeg, at også Ulrik Wilbek (V) er tilstede sammen med folk fra Midtjyllands avis. Alle inviterede gæster. Der er en del ældre borgere fra lokalområdet.

Det er tydeligt, at Søren Gade og Kristian Pihl er misfornøjede ved at se, der er en pæn stor demonstration. De udviser absolut ingen interesse for vores synspunkter.

Jeg får at vide, at Lars Vedsø og Evin Brogård er inviteret indenfor til informationsmøde med Norlys efter ministerbesøgets afslutning.

Af de fremmødte kendte jeg nogle få. De fleste ældre mænd, men også nogle ældre kvinder. TV Midtvest filmede, da Martin Knudsen med knortekæp i hånden gav en lille pep-talk. I den pep-talk fyldte den aktuelle – lave -vandstand meget.

Det undrer mig, at han bruger så meget tid på noget, der ikke er vigtigt i det store perspektiv. Sådan en dag er til store perspektiver. Men nuvel, sådan ser Martin verden. Martin siger også, at også han skal med til mødet med Norlys bagefter.

Man kunne også have inviteret mig. Eller en anden. Formanden for DN Silkeborg var der også, men hun var heller ikke inviteret. Evin Brogård fortalte mig, at han skulle skifte sin DN t-shirt ud med en anden. Han måtte ikke repræsentere DN til mødet.

Så kom den sorte ministerbil, en Mercedes selvfølgelig. Den holdt, og miljøministeren trådte ud. Der var en mand, der fulgte ham. Vel en ministersekretær af en slags.

Magnus Heunicke tog imod nogle gaver, det var Lars Vedsø’ bog om Gudenåen m.v. Efter ca. 10 minutter har ministersekretæren flere gange – uden held – søgt at få sin minister til at afbryde samtale med os demonstranter.

Ministeren er tydeligvis ægte interesseret. Det er også tydeligt, han er presset af et virvar af informationer.

Så begiver vi os ned mod Norlys. En større mænge af mennesker venter, men miljøministeren bevæger sig ned mod risteværket. Lederen af værket Rasmus Lambert kommer løbende: ”Magnus, du skal denne vej…”

Derude står der store fisk, som ikke kan komme videre. Ministeren får syn for sagen. Det trækker ud. Ministersekretæren siger, at nu er det altså nu… 

Martin Knudsen interviewes til TV Midtvest. Han siger, at han ikke tror på, det vil lykkes at genskabe Gudenåen. Han er pessimist.

Jeg får overtalt TV til også at filme mig. Fortæller, at den naturligste løsning er den billigste løsning. At problemet er borgere med udsigt til vand. I Holstebro og her ved Tange sø. At slam viser sig kun at være let forurenet jord.

Og vigtigst: At jeg er optimist og tror på, beslutningstagerne vil indse, at en genskabt Gudenå er den bedste løsning.

Jeg hilser af på de fremmødte demonstranter.

Bagefter kan jeg læse Lars Vedsø berette fra dagen. Han skriver blandt andet, at ”Norlys må regne med øgede risici for f.eks. økoterrorisme som følge heraf”. At de saver deres egen bæredygtighedsstrategi midt over.

Efter min opfattelse er det forkert. Og usmart at skrive, man risikerer terrorisme. Så bliver man betegnet som rabiat og risikerer at blive kategoriseret som landsbytosse. Der skal noget andet til.

Dagen efter læser jeg, at Magnus Heunicke var til EU-miljøministermøde om 20 % natur i EU. Det batter noget. Jeg erindrer Kjeld Hansens bog, hvorfra kortet herover stammer. Det er ret enkelt:

De røde områder er indvundet landbrugsjord. Med de 1.800 røde områder kommer vi op på 13%. Det er godt 2.000 km2, hvis den genskabte natur vel at mærke Natura 2000 beskyttes.

7 vigtige km2 ligger på bunden af Tange Sø.

Jeg har håb i maven…

Claus Pape

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

International Game Fish Association

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har besøgt en af verdens største lystfiskerorganisationer, International Game Fish...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk