Projekter

Randers Ålegræs

Den yderste del af den lange og smalle Randers Fjord blev i dag 2.500 små ålegræsplanter rigere. Yderligere 2.500 er på vej. De skal sammen med nye stenrev hjælpe vandmiljøet til en bedre fremtid. Randers Kommune står bag initiativet. Klik for større fotos Det er lidt...

“Havørred Østjylland” – mødet

Møde med DTU Aqua Mandag den 27. marts var Dansk Videncenter for Sportsfiskeri inviteret til møde med DTU Aqua på Vejlsøvej i Silkeborg. Her fik vi forelagt eksisterende udsætningsplaner for Gudenå, Alling Å og Norddjurs. Vor oprindelige forespørgsel gik på, hvad der skal til for at...

Randers Stenrev

2.500 tons sten på vej ud i Randers Fjord ved Udbyhøj. Det er organisationen Randers Stenrev, som på denne måde ønsker at genskabe livet i den lange og smalle fjord ved Kattegat. Store mænd og store maskiner. Voksne mænd bliver som børn på ny, når...

“Havørred Østjylland” – svaret

Svar fra DTU Aqua Dansk Videncenter for Sportsfiskeri Tak for henvendelsen vedr. havørredbestanden i Gudenå. Af henvendelsen fremgår det, at initiativgruppen bag HAVØRRED ØSTJYLLAND ønsker øgede udsætninger med inspiration fra Fyn. På Fyn udsættes der årligt ca. 51.400 stk. mundingssmolt samt 19.900 1⁄2-års og 2.400 1-års fisk,...

Svejstrup Bæk – 2020

Den lille Svejstrup Bæk ved Oust Mølle er tilløb til landets længste vandløb. Svejstrup Bæk er samtidig det nederste tilløb til Gudenåen og dermed det første, de gydemodne havørreder støder på under deres opgang.  Store betonstykker og kantede havefliser som disse er ikke optimalt gydesubstrat....

“Havørred Østjylland” – ideen

Gudenåen mangler fisk Der mangler fisk i Gudenåen. Danmarks længste vandløb og eneste flod huser ikke de fisk, den gjorde for blot få år siden. Lystfiskerne fanger ingen fisk, og uden fangster ingen fisketurisme. Vi skal i dette indlæg komme med et bud på, hvordan problemet...

Svejstrup Bæk: – Færdig til tiden!

Svejstrup Bæk ved Oust Mølle. 45 tons prima gydegrus fra Rold Skov er på vej ud i Svejstrup Bæk, så Gudenåens havørreder kan få nye gydebanker. Bækken damper efter årets første nattefrost En frisk gydebanke lyser op En bækørred, der ikke er blevet til havørred Svejstrup Bæk i Oust...