ForsidePartnereSamarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri (DVCS) er en økonomisk og politisk uafhængig organisation, hvis primære formål er at fremme det bedst mulige vandmiljø med de sundest mulige bestande af vildfisk. Sekundært at udvikle en bæredygtig fisketurisme baseret på samme.

DVCS arbejder sammen med en lang række personer og institutioner i ind- og udland. Hvilket har vi gjort siden starten i 2005. Vi arbejder som udgangspunkt sammen med alle, der vil vandmiljøet det godt.

Vi overvåger situationen fra sidelinjen og er klar til at gribe ind, dersom det skulle blive nødvendigt. Hvis der ikke bliver taget de initiativer, vi finder fornødne. Vort engagement er såvel internationalt med kontakter til NGO’er i det store udland. Som nationalt med kontakter helt ind i Folketinget. Samt endelig lokalt med nære kontakter til kommunen.

DVCS har blandt andet udarbejdet rapporter om disse problemstillinger for Grønlands Hjemmestyre, Grønlands Selvstyre, Middelfart Kommune, Randers Kommune, Fyns Amt, Århus Amt, VisitDanmark og Biologforbundet med flere.

Fisketurismens lyksaligheder

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri er en ad hoc organisation, der kæmper for en aktiv fiskepleje og bæredygtig fisketurisme, der går hånd i hånd. Uden en samtidig fiskepleje, som sikrer et godt vandmiljø og fisk i vandet, er der ingen basis for en organiseret fisketurisme.

Da resulterer fisketurisme blot i færre fisk til flere fiskere, der til sidst ikke gider besøge os længere. Da der jo ikke var fisk at fange. Falsk martkedsføring. Derfor har vi iværksat projektet “Havørred Østjylland”, som efter fornemt fynsk forbillede skal sikre, at der igen bliver fisk at fange her.

Vi har deltaget i “Havørred Fyn” siden dets start i de tidlige 1990’ere, hvor projektet hed “Havørredeldorado Fyns Amt”. Vi underviste dengang projektets deltagere i fisketurismens faldgruber og lyksaligheder.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/havørred-østjylland/

DVS har kortlagt fiskemulighederne i den smalle og vanskeligt tilgængelige Randers Fjord, som udgør det nederste løb af Gudenåen. Og taget initiativ til retablering af Svejstrup Bæk, som er et tilløb til Gudenåen ved Randers by. Dertil det første gydevandløb, som havørrederne møder opstrøms Randers by.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/svejstrup-bæk/

Senest har vi taget initiativ til etablering af en ny type tværstrøms stenrev med tilhørende ålegræsbælter i Randers Fjord. Revene etableres i foråret 2023 og vil løbende blive monteret og afrapporteret her på siden. Videncenter for Sportsfiskeri har lovet Randers Kommune at følge udviklingen på de nye stenrev.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/randers-stenrev/

Lige nu fokuserer vi på Alling Å, som løber gennem den lavvandede Grund Fjord, der er en afsnøring på Randers Fjord. Her har Naturstyrelsen investeret millioner i naturgenopretning af åen, som desværre trues af tungmetalforurening fra industrivirksomheder længst opstrøms.

Det kan du læse meget mere om i artiklen her:

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/alling-aa/

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk