Publikationer

Snævringen som kampplads

Denne rapport har set som sin opgave at belyse økonomien bag det rekreative fiskeri med stang og line på Lillebælt generelt og den smalle del "Snævringen" specielt. Rapporten fokuserer på den mangedobling af værdien, som en stangfanget fisk medfører sammenlignet med fisk fanget kommercielt. At...

Verdens vigtigste sportsfisk

Temahæfte om nogle af verdens vigtigste sportsfisk. Et kig ind i laksefiskenes forunderlige verden, der lokker engagerede sportsfiskere til fra nær og fjern. Hæftet gennemgår de laks og ørreder, som verden over får fisketurister til at spendere store summer for at opleve suset -...

Jyllands bedste åer, søer, fjorde og kyster

Denne bog er en egnsbeskrivelse for lystfiskere. En beskrivelse af Hovedlandet og dets mangfoldige fiskemuligheder. Bogen tager sin læser med på en timelang vandring langs Jyllands mange fiskevande - fra udspring i bakkerne til udløb i havet. Undervejs præsenteres de mange og meget forskelligartede fiskemuligheder...

Rapport: Danmark som destination for fisketurister

Denne rapport har haft til hensigt at kortlægge de fiskemuligheder, der findes i landets dengang 14 amter. Kortlægningen har haft til formål at placere amterne på lystfiskerturismens Danmarkskort og verdenskort - at sammenligne fiskemulighederne i de forskellige amter med hinanden og med det nærmeste...

Havørreden – Danmarks sportsfisk nummer ét

Havørreden er Danmarks ubestridte sportsfisk nummer ét. Den sølvblanke laksefisk har fra naturens hånd ideelle levebetingelser i Danmark. Denne bog går i dybden med havørredens levevis og dens fødeemner. Grejet og fiskemetoderne gennemgås grundigt med fokus på størst mulig succes ved fiskevandet - det...

Gudenåen – en debatbog

“Laks i Gudenåen” er en debatbog om atlanterhavslaksen i den danske Gudenå. Den fortæller inspireret og engageret om laksen og dens biologi - om dens udryddelse ved Tangeværkets bygning i 1920‘erne og dens tilbagevenden til Gudenåen i 1990‘erne, hvor et storstilet genopretningsarbejde blev iværksat...

Danmarks internationale laksevand

Gudenåen er med sine 150 km Danmarks længste vandløb - dertil vor eneste flod. Dette kræver, at vandløbet på sit nedre løb har mere karakter af sø end af å. Først da taler man om en flod. Dette er historien om Gudenåen og dens...

Økoturisme – til gavn for fisk og fiskere

Temahæfte om den potentielt meget lukrative fisketurisme: Økoturisme med stang og line over hele verden. Der er mange penge i en bæredygtig fisketurisme, men det kræver en indsats at nå så vidt. Dette hæfte gennemgår en række lande, som har haft held eller dygtighed...

Fiskerejser til fjerne lande

Dette er en personlig beretning om fiskerejser til 25 lande på 25 år. Om ture i vildmarken, dramatiske oplevelser og dyster med spændende og eksotiske nye fiskearter I dag har vi mulighed for at rejse mere og længere end nogensinde. Det betyder, at nye...

Fisken og det vand, den lever i

"Fisken, Vandet & Verden" er en bog, der når vidt omkring. Miljøet i å, sø og hav gennemgås detaljeret - i hver deres store kapitel med fokus på fiskens levevilkår. Algeblomst, iltsvind og bundvending beskrives indgående - næringssaltenes indflydelse på vandmiljøet ligeledes. Men "Fisken, Vandet...