ForsideUndersøgelserSamfundsøkonomiske undersøgelser

Samfundsøkonomiske undersøgelser

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri ser som en af sine vigtigste opgaver at kortlægge danske sportsfiskere og deres adfærd på detaljeret vis.

Centret vil i den forbindelse iværksætte nye undersøgelser efter behov samt indsamle og formidle ny og gammel viden. Ikke mindst sportsfiskeriets samfundsøkonomiske værdi skal kortlægges, så vidensgrundlaget i Danmark kommer på højde med andre sammenlignelige lande. Omsætning, arbejdspladser, foreningsliv og indflydelse på folkesundheden skal dokumenteres.

– Hvor mange sportsfiskere er der?

– Hvordan fordeler de sig på aldersgrupper?

– Hvor høj er organisationsgraden?

– Hvordan fordeler de sig geografisk?

– Hvilke arter fisker de fortrinsvis efter?

– Hvor megen tid og hvor mange penge bruger de??

– Hvordan kan man skabe nye organiserede fiskere?

– Hvor mange fisketurister besøger hvert år Danmark?

– Hvor mange penge lægger de i den lokale økonomi?

– Hvordan finder de frem til fiskevandet?

– Hvor meget fanger de? Etc.

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri vil etablere og løbende udbygge sin tilknytning til højere læreanstalter samt sikre adgang til deling af andre biblioteker og databaser. I dette arbejde indgår også etablering og vedligeholdelse af internationale netværk både i og uden for Europa. Centret vil naturligvis også indgå i et nært samarbejde med såvel nuværende som kommende centre af samme tilsnit i udlandet.

Flere fisk i vandet

Endelig vil videncentret belyse det stadig uudnyttede potentiale for sportsfiskeri, der stadig måtte findes landet over – ved åer, søer og kyster. Dette med henblik på etablering af nye fiskevande til nye fiskere. Naturligvis med tilhørende fiskepleje, så der igen kan blive fisk at fange.

Vi har sagt det igen og igen siden vor grundlæggelse i 2005: Dansk Videncenter for Sportsfiskeri er en ad hoc organisation, der kæmper for en aktiv fiskepleje og bæredygtig fisketurisme, der går hånd i hånd. Uden en samtidig fiskepleje, som sikrer et godt vandmiljø og fisk i vandet, er der ingen basis for en organiseret fisketurisme. 

Da resulterer fisketurisme blot i færre fisk til flere fiskere, der til sidst ikke gider besøge os længere. Da der jo ikke var fisk at fange. Da er det falsk markedsføring. Derfor har vi iværksat projektet “Havørred Østjylland”, som efter fornemt fynsk forbillede skal sikre, at der igen bliver fisk at fange her.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/havørred-østjylland/

Videncentret vil også søge at kortlægge sammensætning og mængde af de forskellige danske fiskearter, som danske og udenlandske sportsfiskere hvert år fanger og hjembringer i Danmark. Herom findes pt. intet tilgængeligt materiale.

Dette kan tænkes at ske i en form for samarbejde med Statens Vildtforvaltning på Kalø, som i mange år har varetaget en tilsvarende registrering af nedlagt vildt i Danmark.

På samme måde skal centret aktivt søge at indgå i og medvirke til formningen af den aktive/grønne turisme, der vinder frem i disse år.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk