ForsideUndersøgelserSamfundsøkonomiske undersøgelser

Samfundsøkonomiske undersøgelser

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri ser som en af sine vigtigste opgaver at kortlægge danske sportsfiskere og deres adfærd på detaljeret vis.

Centret vil i den forbindelse iværksætte nye undersøgelser efter behov samt indsamle og formidle ny og gammel viden. Ikke mindst sportsfiskeriets samfundsøkonomiske værdi skal kortlægges, så vidensgrundlaget i Danmark kommer på højde med andre sammenlignelige lande. Omsætning, arbejdspladser, foreningsliv og indflydelse på folkesundheden skal dokumenteres.

– Hvor mange sportsfiskere er der? – Hvordan fordeler de sig på aldersgrupper? – Hvor høj er organisationsgraden? – Hvordan fordeler de sig geografisk? – Hvad fisker de fortrinsvis efter?

– Hvor megen tid og hvor mange penge bruger danske lystfiskere typisk på deres fiskeri? – Hvordan kan man skabe nye organiserede fiskere?

– Hvor mange udenlandske fisketurister besøger hvert år Danmark? – Hvad kommer de efter? – Hvordan finder de frem til fiskevandet? – Hvor meget fanger de? Etc.

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri vil etablere og løbende udbygge sin tilknytning til højere læreanstalter samt sikre adgang til deling af andre biblioteker og databaser. I dette arbejde indgår også etablering og vedligeholdelse af internationale netværk både i og uden for Europa. Centret vil naturligvis også indgå i et nært samarbejde med såvel nuværende som kommende centre af samme tilsnit i udlandet.

Endelig vil videncentret belyse det stadig uudnyttede potentiale for sportsfiskeri, der umiddelbart kan påpeges landet over – ved åer, søer og kyster. Dette med henblik på etablering af nye fiskevande til nye fiskere.

Videncentret vil også søge at kortlægge sammensætning og mængde af de forskellige danske fiskearter, som danske og udenlandske sportsfiskere hvert år fanger og hjembringer i Danmark. Herom findes pt. intet tilgængeligt materiale.

Dette kan tænkes at ske i en form for samarbejde med Statens Vildtforvaltning på Kalø, som i mange år har varetaget en tilsvarende registrering af nedlagt vildt i Danmark,

På samme måde skal centret aktivt søge at indgå i og medvirke til formningen af den aktive/grønne turisme, der vinder frem i disse år.

SENESTE ARTIKLER

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

International Game Fish Association

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har besøgt en af verdens største lystfiskerorganisationer, International Game Fish...

650.000 danske lystfiskere

Fiskeriministeriet har bedt Gallup undersøge, hvor mange lystfiskere der er i Danmark, og hvad vi egentlig...

Åbent brev til Fishing Zealands styregruppe

“Randers, 9. oktober 2017” Kære Fishing Zealand styregruppemedlem: Vi har noteret os, at lystfiskermagasinet Fisk &...

Fishing Zealand – Fra Fiskepleje til Fisketurisme

Fiskepleje har til formål at gavne fiskebestanden og vandmiljøet. Fisketurisme har til formål at...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk