ForsideHvem står bag?- Hvem står bag?

– Hvem står bag?

Steen Ulnits er grundlægger af Dansk Videncenter for Sportsfiskeri. Uddannet cand. scient i fiskeribiologi fra Århus Universitet i 1987. Arbejdede i en årrække med fiskeopdræt i Mellem- og Fjernøsten samt Sydamerika, inden han for 15 år siden helligede sig sportsfiskeriet og fisketurismen på fuldtids basis.

Forfatter til en snes bøger om fiskeribiologi, fisketurisme, vandmiljø og sportsfiskeri samt har medvirket i en lang række andre bogprojekter – danske såvel som udenlandske – med tekst og/eller fotos. Indehaver af eget forlag – Ulnits Bøger – som til dato har fire udgivelser bag sig. Oversætter, redigerer og layouter selv brochurer og bøger til trykstart.

Indehaver af et stort fotoarkiv med i tusindvis af fotos omhandlende alt vedrørende sportsfiskeri, fisketurisme, fiskeribiologi og fiskepleje. Producerer også digital video (DV) på opdrag og har udarbejdet en lang række videosekvenser til Århus Amt.

Konsulent på og medvirkende i en snes TV-programmer om sportsfiskeri – primært på DR TV, men har også samarbejdet med TV2 Østjylland. Programmerne har omhandlet sportsfiskeri i Tanzania, Bahamas, Skotland og ikke mindst Danmark. Herhjemme har programmerne omhandlet blandt andet Samsø, Bornholm, Gudenåen og Skjernå. Har rejst og arbejdet over det meste af verden og i den forbindelse besøgt og befisket mere end 50 forskellige lande.

I mange år har Steen Ulnits været tilknyttet Statens Vildtforvaltningsskole som underviser i fiskeribiologi og fiskepleje. Samme sted har han i samarbejde med Århus Amt og for turistbranchen afholdt et antal kurser i bæredygtig fisketurisme – baseret på blandt andet udenlandske erfaringer.

Siden 2000 leder af ugelange kurser i kystfluefiskeri på Højskolen på Kalø – med fire kurser hvert år. Siden 1994 medarbejder på Jyllands-Posten med fast spalte om lystfiskeri i Danmark.

Underviste i 1990’erne deltagere i projektet “Havørredeldorado Fyns Amt” i bæredygtig fisketurisme og designede i den forbindelse projektets første hjemmeside www.seatrout.dk, som siden blev underlagt FynTour.

Har siden 1997 haft hjemmesiden www.ulnits.dk, som er et meget besøgt website for sportsfiskere og miljøinteresserede. Her finder man – ud over næsten 400 artikler om sportsfiskeri – henvisning til samtlige de bøger, Steen Ulnits har skrevet og bidraget til. Her kan man også se flere end et halvt tusinde eksempler fra hans omfattende fotoarkiv.

Senere designede Steen Ulnits www.angling-eastjutland.dk for Århus Amt. Er stadig webmaster på denne omfattende 3-sprogede side, som han har fået overdraget til videreførelse efter den nye strukturreform, hvor amterne nedlægges.

Medstifter og medejer af det interskandinaviske “Flugfiske i Norden” – et 3-sproget tidsskrift for fluefiskere, som netop har fejret sit 25 års jubilæum. Her trykkes artikler på originalsprogene dansk, svensk og norsk.

Redaktør af “Lystfiskerens Lommebog” på Kroghs Forlag – en lommekalender for lystfiskere med et hav af informationer om dansk lystfiskeri.

Derudover har Steen Ulnits gennem de sidste 25 år udfærdiget rapporter om fisketurisme for blandt andre Grønlands Hjemmestyre, Greenland Tourism, Grønlandsfly, Danmarks Turistråd, VisitDenmark, Havørredeldorado Fyns Amt samt Århus Amt med mange flere.

StyregruppeDansk Videncenter for Sportsfiskeri

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har nedsat en bredt favnende styregruppe, hvis medlemmer alle har til fælles, at de ser lystfiskeriet som et stort aktiv for samfundet. Styregruppen afstikker videncentrets kurs og kommer med forslag til dets aktiviteter. Styregruppen består af følgende personer:

Tage Andersen

HD i organisation og ledelse, MBA fra South Bank University, London

Tidligere direktør for Handelsskolen i Randers (1988 – ). Tidligere forstander for Handelsfagskolen i Odder (1983-1988). Bestyrelsesposter i Par No 1 A/S og Elbo Grafiske Hus

Formand for Erhvervsakademi NordØstJylland, formand for Skolesamarbejdet i Randers, Nordea (råd) samt Real Kredit Danmark (råd)

Har medvirket ved omfattende systemeksportprojekter i Baltikum, Rusland og Bulgarien vedrørende uddannelse og uddannelsessystemer og desuden medvirket ved store udviklingsprojekter under Finansministeriets personaleforvaltning.

Ivrig jæger, som foretrækker riffeljagten – helst efter kronvildt. En interesse, der har kostet adskillige store hjorte livet i ind- og udland.

Efter pensionen er laksefiskeriet i Danmark og Norge kommet til at fylde mere. Tage fik i 2021 sin første Gudenå-laks og gentog succes’en i 2022.


Henrik Leth Hansen

Udlært som automekaniker. Arbejdet som maskinarbejder med CNC.

I 70’erne medlem af VS – siden 1993 medlem af Socialdemokratiet. Siden 1990 beskæftiget i Metal med uddannelse, jobbank og vejledning samt medlemsblad.

Valgt som afdelingsformand i Metal Randers den 19. marts 1998. Hovedopgaven er her den faglige og politiske ledelse af Dansk Metal – Randers.

Pensioneret som formand for Dansk Metal, men aktiv i lokalpolitik og suppleant i Randers Byråd.

Født i 1951 på Frederiksberg. Flyttede i 1975 til Randers på grund af de bedre fiskemuligheder!

Dedikeret fluefisker siden 8-års alderen – i dag med gedden som foretrukne fisk. Fisker mere end de fleste – over 100 ture om året! Aktiv i kampagnen mod brugen af selvfiskende redskaber som garn og ruser til rekreativt fiskeri.

Peter Fosgerau

Formand for Langå Sportsfiskerforening – med mange laks og havørreder på samvittigheden. Kender og elsker af både whisky og whisky, som han gerne deler med ligesindede venner. Opdateres.

Claus Pape

Forstand på økonomi og guitarspil. Engageret kano- og kajaksejler, der også har interesse for livet under kølen. Engageret i en fri Gudenå og nedlæggelsen af Tange Sø. Opdateres.

René Busk

Indehaver af Lystfisk.dk i Randers, en af landets største forhandlere af fiskegrej og beklædning. René er lige nu i gang med at fordoble antallet af kvadratmetre i butikken ved Aarhusvej. Opdateres.

Søren Fischer Jensen

Tidligere direktør i familievirksomheden Randers Tandhjulsfabrik AS / Fischer Gears, som blev grundlagt i 1920 med udgangspunkt i et mindre maskin- og reparationsværksted.

I dag et højteknologisk fabriksanlæg på 10.000 m2 med over 200 værktøjsmaskiner.

Formand for Dansk Industri (DI) i Østjylland. Medlem af Det Konservative Folkeparti og tidligere opstillet til Folketinget i Randers-kredsen.

Hurtige biler og gamle motorcykler. Har fisket siden barnsben og fisker stadig gerne – men for lidt!

Tak til Søren: Vi siger i Dansk Videncenter for Sportsfiskeri tusind tak til Søren for at have været med helt fra den spæde start. Det har været en ære at have en lokal sværvægter som Søren med i bestyrelsen.

SENESTE ARTIKLER

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

International Game Fish Association

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har besøgt en af verdens største lystfiskerorganisationer, International Game Fish...

650.000 danske lystfiskere

Fiskeriministeriet har bedt Gallup undersøge, hvor mange lystfiskere der er i Danmark, og hvad vi egentlig...

Åbent brev til Fishing Zealands styregruppe

“Randers, 9. oktober 2017” Kære Fishing Zealand styregruppemedlem: Vi har noteret os, at lystfiskermagasinet Fisk &...

Fishing Zealand – Fra Fiskepleje til Fisketurisme

Fiskepleje har til formål at gavne fiskebestanden og vandmiljøet. Fisketurisme har til formål at...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk