ForsideVores formålFormålet for Videncenter for sportsfiskeri

Formålet for Videncenter for sportsfiskeri

Det rekreative fiskeri med stang og line – lystfiskeri eller sportsfiskeri – er blandt de allermest populære fritidsbeskæftigelser i Danmark.

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri blev grundlagt i 2005, hvor organiseret fisketurisme endnu var et ukendt begreb i Danmark. Det rekreative fiskeri med stang og line – lystfiskeri eller sportsfiskeri – havde længe været blandt de allermest populære fritidsbeskæftigelser i Danmark. Men ingen anede dengang, hvor mange penge alle disse lyst- og sportsfiskere brugte på deres hobby – hvad dette forbrug betyder for samfundsøkonomien.

En Gallup-undersøgelse fra 1996, bestilt af det daværende Fiskeriministerium, viste ganske vist, at op mod 650.000 danskere mere eller mindre regelmæssigt svinger fiskestangen. Ikke overraskende i et land med 7.500 km kystlinje tilgængelig for alle. Men undersøgelsen fortalte intet om, hvor stort et forbrug disse mange lystfiskere havde på deres hobby.

Økonomi og fiskeri

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri plæderede derfor længe for en større analyse af økonomien bag det danske lystfiskeri og den danske fisketurisme. Og den fik vi så endelig i 2010, hvor Fødevareministeriet nåede frem til, at dansk lystfiskeri årligt omsætter for knap 3 milliarder kroner. Der er således mange penge i omløb og mange arbejdspladser på spil i det rekreative fiskeri med stang og line.

Et af de vigtigste formål med Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har fra starten været at dokumentere og professionalisere dansk sportsfiskeri, så det kan komme på omgangshøjde med udlandet. Siden 2005 har Dansk Videncenter for Sportsfiskeri således kæmpet for, at værdifulde sportsfisk forbeholdes det rekreative fiskeri med stang og line, hvor værdien af disse fisk er mange gange højere, end hvis de fanges i garn og ruser.

DVS kæmper for at opnå en lovgivning som i USA, hvor de vigtigste sportsfisk har Game Fish status og derfor kun må fanges af lystfiskere på stang og line. DVS har i den forbindelse og i mange år arbejdet tæt sammen med International Game Fish Association (IGFA) i USA.

Vore projekter

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri er en ad hoc organisation, der kæmper for en aktiv fiskepleje og bæredygtig fisketurisme, der går hånd i hånd. Uden en samtidig fiskepleje, som sikrer et godt vandmiljø og fisk i vandet, er der ingen basis for en organiseret fisketurisme.

Da resulterer fisketurisme blot i færre fisk til flere fiskere, der til sidst ikke gider besøge os længere. Da der jo ikke var fisk at fange. Falsk martkedsføring. Derfor har vi iværksat projektet “Havørred Østjylland”, som efter fornemt fynsk forbillede skal sikre, at der igen bliver fisk at fange her.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/havørred-østjylland/

Vi har blandt andet udarbejdet rapporter om disse problemstillinger for Grønlands Hjemmestyre, Grønlands Selvstyre, Middelfart Kommune, Randers Kommune, Fyns Amt, Århus Amt, VisitDanmark og Biologforbundet med flere.

DVS har kortlagt fiskemulighederne i den smalle og vanskeligt tilgængelige Randers Fjord, som udgør det nederste løb af Gudenåen. Og taget initiativ til retablering af Svejstrup Bæk, som er et tilløb til Gudenåen ved Randers by. Dertil det første gydevandløb, som havørrederne møder opstrøms Randers by.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/svejstrup-bæk/

Senest har vi taget initiativ til etablering af en ny type tværstrøms stenrev med tilhørende ålegræsbælter i Randers Fjord. Revene etableres i foråret 2023 og vil løbende blive monteret og afrapporteret her på siden. Videncenter for Sportsfiskeri har lovet Randers Kommune at følge udviklingen på de nye stenrev.

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/randers-stenrev/

Lige nu fokuserer vi på Alling Å, som løber gennem den lavvandede Grund Fjord, der er en afsnøring på Randers Fjord. Det kan du læse mere om her:

http://www.videncenterforsportsfiskeri.dk/alling-aa/

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk