Undersøgelser

Grund Fjord

Den lavvandede Grund Fjord er endestation for alt vand i Alling Å, der siden fortsætter til Randers Fjord på sin vej mod Kattegat. Her er der grøn energi både til lands, til vands og i luften. Noget mere grønt end andet. Flashback til de gode...

Alling Å faunaundersøgelser

Det øvre løb af den 35 km lange Alling Å, som tømmer sit vand ud i den lavvandede Grund Fjord. Alling Ådal blev for nogle år siden restaureret og dele af Alling Å genslynget. Det skete i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, fire kommuner og...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri Alperosen i Ølst. – Er der tungmetaller i vandet? Den østjyske Alling Å påkalder sig til daglig ikke megen opmærksomhed. Der er flere danske vandløb, som bærer samme navn, men her...

Samfundsøkonomiske undersøgelser

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri ser som en af sine vigtigste opgaver at kortlægge danske sportsfiskere og deres adfærd på detaljeret vis. Centret vil i den forbindelse iværksætte nye undersøgelser efter behov samt indsamle og formidle ny og gammel viden. Ikke mindst sportsfiskeriets samfundsøkonomiske værdi skal kortlægges, så...