Undersøgelser

Samfundsøkonomiske undersøgelser

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri ser som en af sine vigtigste opgaver at kortlægge danske sportsfiskere og deres adfærd på detaljeret vis. Centret vil i den forbindelse iværksætte nye undersøgelser efter behov samt indsamle og formidle ny og gammel viden. Ikke mindst sportsfiskeriets samfundsøkonomiske værdi skal kortlægges, så...