ForsideUddannelseUddannelsesvirksomhed

Uddannelsesvirksomhed

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri søger at udnytte de muligheder, der findes for uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, inden for området fisketurisme.

På de lange videregående uddannelser vil centret registrere ny forskning i indland og udland. Herunder vil centret være i samspil med relevante universiteter og forskningsmiljøet.

På de mellemlange videregående uddannelser er der etableret en professionsbachelor indenfor området leisure management. Videncentrets områder søges knyttet til denne uddannelse.

På de korte videregående uddannelser undersøges, i hvilket omfang serviceøkonomuddannelsen kan omfattes af videncentrets områder. Der er mulighed for en vis grad af specialisering (15%), og der kan skrives hovedopgaver inden for sportsfiskeri.

Videncentret vil herudover udbyde kortere eller længere kurser på opfordring eller på eget initiativ, hvor det skønnes formålstjenligt.

Det kan være detailhandelen, som ønsker butikspersonale dygtiggjort inden for sportsfiskeriet – typisk grejkendskab og fiskemetoder. Det kan være iværksættereturistbureauer og rejsebureauer, som har brug for en mere veldefineret viden om deres kundegrupper, når de planlægger ophold og guidning for udenlandske fisketurister her i landet eller guidede fiskerejser til udlandet for danske og skandinaviske sportsfiskere.

Videncentret vil endvidere fungere som konsulenttjeneste over for de selv samme branchegrene, der her kan få løst eller belyst specifikke problemstillinger.

Inden for de faglige uddannelser vil Dansk Videncenter for Sportsfiskeri undersøge, i hvilket omfang centrets emner kan indgå i sportsbranchens salgsassistentuddannelse på kort og længere sigt. Dette klarlægges i samarbejde med Handelsfagskolen i Odder, der er udbudsgodkendt til disse kurser.

Allerede i dag gennemføres en række velbesøgte kursusaktiviteter i foreningsregi, på efterskoler og højskoler og under oplysningsforbundene. Erfaringerne herfra skal indarbejdes i videncentrets uddannelsestilbud og efteruddannelsestilbud, og der må anses at ligge et væsentligt potentiale på dette område. I den forbindelse skal det naturligvis undgås, at udbudte kurser kolliderer eller konkurrerer med allerede eksisterende.

Foredragsvirksomhed af faglig og oplevelsesmæssig karakter er også et aktivitetsområde, der må skønnes at kunne få et betydeligt omfang. Videncentret vil endvidere arrangere guidede sportsfiskerrejser, hvor både faglighed og oplevelse er i fokus.

Endelig vil videncentret engagere faglige eksperter fra ind- og udland til kurser og konferencer, der skal markere centret og området på landsplan.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk