ForsideArtiklerTikkende bombe under fiskeplejen

Tikkende bombe under fiskeplejen

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der selv er aktiv landmand, har lagt en bombe under den moderne fiskepleje. Her fokuserer man i dag på, at fiskene i videst muligt omfang skal kunne reproducere sig selv naturligt. At udsætning af opdrættede fisk kun skal finde sted, hvor gydeforholdene ikke er optimale og bestanden derfor ikke kan klare sig selv.

Nu foreslår Eva Kjer Hansen så, at de beskyttende randzoner langs vandløbene helt skal sløjfes, så der kan pløjes, plantes og sprøjtes helt ud til kanten. Hun foreslår også, at 56.000 km af vore i alt 75.000 km vandløb skrives ud af vandområdeplanerne. De vil herefter kunne behandles alene ud fra afvandingsinteresser.

45.000 km af disse vil ifølge Danmarks Naturfredningsforening kunne rørlægges, udrettes, uddybes og grødeslås helt uden hensyn til dyr og planter i dem. Udelukkende for at tilgodese det hårdhændede danske industrilandbrug. Disse vandløb vil i så fald ikke længere være fysisk beskyttet af hverken naturbeskyttelsesloven eller miljøbeskyttelsesloven.

En meget stor del af disse totalt ubeskyttede vandløb er netop småbække, som vore ørreder benytter til at gyde i. Som i dag leverer langt flere naturligt producerede ørreder, end de gjorde for blot få årtier siden. Takket være retablering og etablering af nye gydebanker som erstatning for dem, der gennem årene er blevet udraderet ved rørlægning, udretning og oprensning.

Gennem de seneste to årtier er den naturlige produktion af ørredyngel derfor vokset med hele 30% – til stor glæde for både fisk, fiskere og fisketurister. I den forbindelse må man ikke glemme, at dansk lystfiskeri i dag omsætter for knap 3 milliarder kroner årligt.

Dette tal stammer pudsigt nok fra en undersøgelse, som blev iværksat tilbage i 2010 – af selvsamme Eva Kjer Hansen, der med sine vandområdeplaner nu truer med at trække tæppet væk under denne lukrative del af dansk turistindustri.

Altsammen af hensyn til et hensygnende, utidsvarende og selvforskyldt forgældet dansk industrilandbrug med hang til overgødskning og overdreven brug af sprøjtemidler.

Forstå det, hvem der kan. Det er tydeligt, at ministeren endnu ikke rigtig har forstået, at hun ikke kun er minister for landbruget, men også for miljøet.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk