ForsideArtiklerTal til eftertanke

Tal til eftertanke

Vor samarbejdspartner i USA – International Game Fish Association, IGFA – har igen samlet oplysninger ind, som kan belyse denne verdens urimeligheder, når det gælder erhvervsfiskeri og brugen af verdens fiskebestande. Vi bringer her nogle eksempler i en let redigeret og kommenteret udgave:

  • Illegale, urapporterede og uregulerede fangster (IUU) udgjorde i 2002 omkring 20% af den samlede verdens fiskefangst. IUU er stærkt medvirkende årsag til overfiskeri og stærkt hindrende for genopbygningen af truede fiskebestande.
  • Bekvemmelighedsflag (Flags of Convenience ­ FOC) tillader fiskefartøjer at undgå de restriktioner, som gælder i deres egne lande. Flere end 1.200 industrifiskefartøjer sejler under bekvemmelighedsflag, og flere end 1.400 store fiskefartøjer sejler under ukendt flag. Panama hører traditionelt til de foretrukne FOC-lande.
  • En tredjedel af al seafood i USA sælges som andre arter end de rigtige. I 2006 kontrollerede U.S. Food and Drug Administration (FDA) blot 0.59% af al seafood import, hvorfor der er let spil for fiskesvindlerne.
  • 70-80% af al fisk solgt som red snapper (Lutjanus campechanus) er ikke red snapper, men helt andre og langt billigere fiskearter.70% af al undersøgt grouper (en stor bundlevende havaborre) sælges som enten kulmule (en torskefisk), sej, lubbe, malle eller tilapia. De to sidstnævnte opdrættes og er således god kamuflage af ulovligt landede vildfisk. DNA analyser kan dog hurtigt afgøre den rigtige art.
  • I 1999 blev 80% af al Patagonisk toothfisk (også kendt som chilensk havbars) fanget og landet ulovligt. Fiskene lever dybt i iskoldt antarktisk farvand og vokser uhyre langsomt. De er derfor meget udsatte for overfiskeri.
  • I 2006 blev 212.250 tons opdrættet tamlaks solgt verden over som vildlaks. Herved opnås langt højere priser end ellers.
  • Siden 1960’erne er forbruget af fisk på verdensplan næsten fordoblet per verdensborger. Dette har sammen med forurening sat alverdens fiskebestande under hidtil uhørt hårdt pres.

SENESTE ARTIKLER

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

International Game Fish Association

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har besøgt en af verdens største lystfiskerorganisationer, International Game Fish...

650.000 danske lystfiskere

Fiskeriministeriet har bedt Gallup undersøge, hvor mange lystfiskere der er i Danmark, og hvad vi egentlig...

Åbent brev til Fishing Zealands styregruppe

“Randers, 9. oktober 2017” Kære Fishing Zealand styregruppemedlem: Vi har noteret os, at lystfiskermagasinet Fisk &...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk