ForsidePublikationerSnævringen som kampplads

Snævringen som kampplads

Denne rapport har set som sin opgave at belyse økonomien bag det rekreative fiskeri med stang og line på Lillebælt generelt og den smalle del “Snævringen” specielt.

Rapporten fokuserer på den mangedobling af værdien, som en stangfanget fisk medfører sammenlignet med fisk fanget kommercielt. At fisk fanget i det rekreative fiskeri er mange gange mere værd for lokaløkonomien end deres blotte handelsværdi.

Da lyst- eller sportsfiskeri som decideret forretning er en ganske ny ting her i Danmark, er der i rapporten mange referencer til udenlandske undersøgelser om netop økonomien i det rekreative fiskeri.

I udlandet – specielt naturligvis USA, men nu også mere nærliggende lande som eksempelvis Sverige – har man længe haft et godt øje til sportsfiskeriet og de mange penge, som denne fritidsbeskæftigelse omsætter. I form af de såkaldte “ringvirkninger” fra fiskeriet – penge brugt på transport, ophold og forplejning, på indkøb af fiskegrej, fisketegn og fiskekort med mere.

Sammenlignet med udlandet er det danske sportsfiskeri stadig på et meget lavt stadie rent udviklingsmæssigt. Men potentialet for udvikling er tilsvarende stort. Rapporten fokuserer derfor meget på den omsætning, som et målrettet og organiseret sportsfiskeri kan tilføre lokaløkonomien – på arbejdspladser og afledte skatteindtægter.

I forfatterens øjne er der ingen tvivl om, at erhvervsfiskeri efter arter af sportsmæssig interesse samfundsøkonomisk set er en særdeles dårlig forretning. I hvert fald i de indre danske farvande, hvor de pågældende fisk er tilgængelige for det rekreative fiskeri. De samme fisk vil i et målrettet sportsfiskeri kunne bidrage med flere gange den omsætning og de indtægter, som et erhvervsfiskeri efter de samme arter kan. Også når man tager forædling og eksportindtægter med i udregningerne.

Rapporten er ikke en konkret økonomisk analyse af mulighederne. Den skal i stedet ses som en lang række eksempler på, hvordan det rekreative fiskeri har udviklet sig i ind- og udland. Endelig giver den en række bud på, hvad det danske sportsfiskeri – specielt i området omkring det nordlige Lillebælt – tilsvarende kunne udvikles til, dersom den fornødne politiske vilje er til stede.

Steen Ulnits

Bestil hele rapporten her (pdf)

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk