ForsidePublikationerRapport: Danmark som destination for fisketurister

Rapport: Danmark som destination for fisketurister

Denne rapport har haft til hensigt at kortlægge de fiskemuligheder, der findes i landets dengang 14 amter. Kortlægningen har haft til formål at placere amterne på lystfiskerturismens Danmarkskort og verdenskort – at sammenligne fiskemulighederne i de forskellige amter med hinanden og med det nærmeste udland.

Fiskemulighederne er inddelt i å, sø, kyst og hav. Efter en generel introduktion til det pågældende geografiske område og dets fiskemuligheder følger så en sammenlignende reference til de øvrige amter – for de øvrige landes vedkommende – Danmark som helhed.

Når det gælder ferskvand, er der efterfølgende taget stilling til, om ressourcerne overhovedet er tilgængelige for lystfiskerturister. Om der overhovedet sælges fiskekort til gæster udefra. Det er nemlig langt fra altid tilfældet.

Efter læsning af rapporten skulle man gerne stå tilbage med et nogenlunde klart overblik over de ressourcer og muligheder, som vi ligger inde med i forhold til konkurrenterne. De stærke og svage sider, som amterne har at gøre godt med. Muligheder, som enten allerede er til stede og bliver udnyttet. Eller ressourcer, der endnu ligger ubenyttede hen.

Kortlægningen af relevante fiskevande er i vid udstrækning sket med udgangspunkt i generel viden om fiskeriet de seneste 25 år. Medvirkende har også været en gennemgang af de seneste ti årgange af fiskepressen, hvori fiskevande beskrives og fangster rapporteres.

Efter læsning af rapporten vil det dog også stå klart, at der endnu forestår et meget stort arbejde med produktudvikling, førend det fulde potentiale af amtets muligheder kan realiseres. Men ressourcerne er i meget høj grad er til stede og blandt andet via denne sammenlignende rapport søges kortlagt.

De i denne rapport dragne konklusioner står naturligvis helt og aldeles for undertegnedes egen regning. Rapporten er bestilt og finansieret af Erhvervsafdelingen i Århus Amt, som dengang fokuserede meget på netop fisketurisme.

Steen Ulnits

Bestil hele rapporten (pdf) her

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk