ForsideArtiklerKemisk rensning af Nordborg Sø

Kemisk rensning af Nordborg Sø

Regeringen påtænker en kemisk rensning af flere forurenede danske søer, så disse hurtigt kan leve op til EU’s Vandrammedirektiv fra 2000.

Det er en omdiskuteret metode, som i bedste fald er en symptombehandling, der ikke fjerner det reelle problem – udledningen af fosfor til søen. I værste fald kan den være direkte skadelig for fiskebestanden.

Tilbage i 2006 besluttede Nordborg Kommune på Als, at den stærkt forurenede Nordborg Sø skulle restaureres. Den skulle kemisk renses med aluminiumklorid, som fælder den forsfor, der gør søvandet til en grøn algesuppe i sommerhalvåret.

Intentionerne var gode, og der blev brugt millioner på projektet. Desværre var resultaterne noget mere tvivlsomme. Således kæntrede en pram fyldt med det ætsende aluminiumklorid, der skulle have været spredt ud i hele søen i stærkt fortyndet form. Nu nåede det i stedet ud i søvandet i stærkt koncentreret form.

Umiddelbart sås ingen skader, men året efter oplevede man en udbredt karpedød i hele søen. Det vides ikke, om der er en sammenhæng.

SENESTE ARTIKLER

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

International Game Fish Association

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har besøgt en af verdens største lystfiskerorganisationer, International Game Fish...

650.000 danske lystfiskere

Fiskeriministeriet har bedt Gallup undersøge, hvor mange lystfiskere der er i Danmark, og hvad vi egentlig...

Åbent brev til Fishing Zealands styregruppe

“Randers, 9. oktober 2017” Kære Fishing Zealand styregruppemedlem: Vi har noteret os, at lystfiskermagasinet Fisk &...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk