Hvem står bag?

– Hvem står bag?

Steen Ulnits er grundlægger af Dansk Videncenter for Sportsfiskeri. Uddannet cand. scient i fiskeribiologi fra Århus Universitet i 1987. Arbejdede i en årrække med fiskeopdræt i Mellem- og Fjernøsten samt Sydamerika, inden han for 15 år siden helligede sig sportsfiskeriet og fisketurismen på fuldtids basis. Forfatter...