ForsideArtiklerGarnrestriktioner på Odense Fjord

Garnrestriktioner på Odense Fjord

Så lykkedes det endelig – med fødselshjælp fra lokalpatrioterne Jacob Ellemann Jensen og fødevareminister Dan Jørgensen. Efter snart 25 års arbejde med at fjerne vandringshindringer i Odense Å og genskabe en sund havørredbestand, fik man endelig styr på det garnfiskeri, der havde bredt sig i takt med den forbedrede ørredbestand.

Alt fra politikere over lystfiskere og fritidsfiskere til turistorganisationer fik samlet kræfterne og sat kronen på det værk, som blev grundlagt med “Havørredeldorado Fyns Amt” tilbage i 1990 – med den fynske lokalpolitiker Jørgen Dan Petersen som initiativtager. Fødevareministeren kunne i dag præsentere en ny bekendtgørelse om fiskeriet i den lavvandede Odense Fjord, som betyder drastiske ændringer i brugen af faststående og selvfiskende redskaber.

Den seneste revision af bekendtgørelsen om fiskeri på Odense Fjord medfører nemlig, at der fremover kun må fiskes med ruser og specielle skrubbegarn med store masker i en stærkt begrænset periode fra maj til november. I perioden 1. december til 15. maj må der overhovedet ikke fiskes med garn i inderfjorden. Fra og med 16. maj til 30. november må der kun fiskes med stormaskede skrubbegarn, som kun sjældent fanger havørreder.

En anden glædelig nyhed er, at erhvervs- og bierhvervsfiskere fremover skal fiske efter de samme regler som fritidsfiskerne. Det vil sige, at de hver især max må sætte 3 gange 45 meter garn mod nu en ubegrænset. længde. Dette gælder dog ikke fiskeri med faststående bundredskaber. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan ikke få dispensation til at fiske med flere redskaber.

En anden væsentlig nyhed er mindstemålet, der hæves til 45 cm for havørreder i Odense Fjord. Det skulle gerne give fiskene et ekstra år til at vokse sig større, inden de første gang vandrer tilbage til Odense Å for at gyde.

Efter Odense Fjord kommer turen til andre steder – med Bornholm og Nybøl Nor som de første, der også kommer til at nyde godt af de nye restriktioner. Der skal dog sættes ind med øget kontrol, hvis de nye bestemmelser skal kunne virke efter hensigten.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk