ForsidePublikationerFisken og det vand, den lever i

Fisken og det vand, den lever i

“Fisken, Vandet & Verden” er en bog, der når vidt omkring. Miljøet i å, sø og hav gennemgås detaljeret – i hver deres store kapitel med fokus på fiskens levevilkår. Algeblomst, iltsvind og bundvending beskrives indgående – næringssaltenes indflydelse på vandmiljøet ligeledes.

Men “Fisken, Vandet & Verden” sætter også fisk, fiskeri og vandmiljø i et globalt perspektiv og fokuserer på emner som fossile brændstoffer, drivhuseffekt, forsuring, atomkraft med mange flere. Naturforvaltning og natursyn behandles ligeledes. Dette for at give læseren et bredt indblik i vandmiljøet her først i det nye årtusinde, hvor nye handlingsplaner for vandmiljøet og globale aftaler hører til dagens orden.

Bogen afsluttes med en gennemgang af erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri og lystfiskeri. – Hvordan udnyttes resurserne, hvor mange udøvere er der, og hvor meget betyder de for lokaløkonomien? Her er det de tørre tal, der tæller.

Bogen er tiltænkt seriøse lystfiskere og alle generelt miljøbevidste, men er også interessant for dem, der beskæfter sig med fisketurisme. I bogen finder de facts, som kan støtte en videre udvikling af denne specialiserede form for økoturisme. Bogen er oplagt til brug i undervisning og miljødebat, da den ikke blot formidler det faglige stof, men også har en markant holdning til det.

Teksten er krydret med små aktuelle notitser, der udgør øjebliksbilleder af specifikke miljøspørgsmål i Danmark og resten af verden. Et stort og udførligt stikordsregister afslutter bogens 386 sider og gør det nemt at bruge den som opslagsværk.

Pris kr. 99,-

Specialpris på klassesæt

Signerede og dedikerede eksemplarer kan købes direkte fra forfatteren ved henvendelse til steen@ulnits.dk

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk