ForsideArtiklerDer er penge i Det Gule Rev

Der er penge i Det Gule Rev

Mens Fødevareministeriet er i fuld gang med den store, landsdækkende undersøgelse over de økonomiske forhold i dansk sportsfiskeri, er undersøgelsen blevet overhalet inden om i det nordjyske.

Det er VisitNordjylland, som har foretaget undersøgelsen i samarbejde med Rederiet “Det Gule Rev” fra Hanstholm. Dette rederi sejler pt. med 5 både og hyrer i tilgift sommerhuse ud til de tilrejsende lystfiskere. Fra oktober 2007 til oktober 2008 blev der uddelt spørgeskemaer til alle, som bookede sig ind på de 5 både til Det Gule Rev.

Det er de returnerede 522 spørgeskemaer – baseret på ca. 3.500 fiskere – der danner grundlag for nærværende undersøgelse. Af de 522 besvarelser var 390 danske, 185 tyske, 1 fra Holland og 9 øvrige. To tredjedele er således danske – den sidste tredjedel tyske. Det er interessant, når man tager i betragtning, at andelen af tyske ferieturister i Thy ligger på omkring 15%. Blandt lystfiskere er tyskerne således dobbelt så kraftigt repræsenteret som blandt turister generelt.

Uanset nationalitet, så er det aldersgruppen 41-60 år, som dominerer – tæt fulgt af aldersgruppen 26-40. Der er flest danske lystfiskere i 26-40 års klassen hos de danske fiskere, mens det fordeler sig ligeligt hos tyskerne. Børn og unge er næsten fraværende i undersøgelsen.

Danske lystfiskere kommer primært fra Sjælland (24%) og Østjylland (23%). Alle landsdele er pænt repræsenteret – Nordjylland, som har kortere til Hirtshals, dog undtaget. Blandt tyskerne er der også en pæn fordeling mellem forbundsstaterne – naturligvis med en overvægt i de nordlige regioner, som ligger nærmest Danmark.

50% af danskerne overnatter – resten tager hjem igen samme dag. Tyskerne derimod tager naturligt nok en overnatning. I snit har danskerne 1 overnatning, mens tyskere, hollændere og andre har godt 6 på et år. Såvel danskere som tyskere fortrækker campingpladser (31%) og feriehuse (54%) som overnatning, mens kun danskerne indlogerer sig på kro, hotel eller vandrerhjem (2% hver).

Ud over havfiskeriet er det også naturoplevelser og kulturseværdigheder, som trækker turisterne. Her ligger tyskerne ikke uventet højere end danskerne – med den nye Nationalpark Thy som et populært mål:

Natur: DK: 16% / D: 24%
Kultur: DK: 13% / D: 29%

Flertallet af både danskere (44%), tyskere (28%) og hollændere (50%) mener, at det er havfiskeriets kvalitet (mange fisk og store fisk), der får dem til at vælge Det Gule Rev frem for andre destinationer.

Uanset nationalitet, så kender de fleste Det Gule Rev fra tidligere ture (42%), via anbefalinger fra andre (28%) eller via internettet (19%). 76% havde således fisket her tidligere – i snit 9 gange hver. Der er således mange loyale gengangere. En enkelt opgav, at han havde fisket Det Gule Rev 120 gange!

Og nu til det mest interessante: Pengene! Her viser det sig, at besøgende lystfiskere i snit har et døgnforbrug på kr. 1.805,- hvis de overnatter, og kr. 1.365,- hvis de ikke gør. I første tilfælde udgør selve fiskeriet 59% – i sidste tilfælde 71%.

Lægger man det hele sammen, spytter ca. 10.000 havfiskere årligt på Det Gule Rev i alt 27,5 mio. kr. i den lokale kasse. Heraf stammer 10,2 mio. kr (37%) fra fiskeriet alene, mens 7,9 mio. kr. (29%) stammer fra overnatning. Forplejning og andet kommer ind med hver 17%.

De 27,5 mio. kr giver en afledt beskæftigelse på ca. 35 årsværk (fuldtidsstillinger) samt 9 mio. kr. i moms og skat til stat og kommune. Indtægterne fra Hanstholm svarer til 5% af den samlede turisme i Thy.

Kort sagt: Der er mange penge i lystfiskeriet! Gunda Odgaard fra rederiet siger endda, at flere nationaliteter er underrepræsenteret i undersøgelsen. Således har man betydeligt flere hollændere, end skemaerne fortæller. Og dermed en større samlet omsætning.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk