ForsideArtiklerBrakvandsgedder fredet

Brakvandsgedder fredet

Danmarks strategiske placering midt mellem den ferske Østersø og den salte Nordsø giver mulighed for helt specielle fiskebestande – heriblandt brakvandsgedder. Der er tale om almindelige gedder, som fødes i ferskvand, men vandrer ud og vokser op i det næringsrige brakvand, der omgiver Sydsjælland. Således er der periodisk gode bestande af brakvandsgedder i blandt andet Bøgestrømmen, Præstø Fjord og Stege Nor.

Uheldigvis sker der tidsvis indstrømning af saltvand nordfra, hvilket senest var tilfældet op til Jul sidste år. Da strømmede rekordstore mængder saltvand ind gennem sunde og bælter, inden det blandede sig med det ferske vand i Østersøen.

Gedderne kan ikke tåle det salte vand og fortrækker derfor – hvis de har mulighed for det. Har de ikke det, og fanges de i en saltlomme, da dør de helt enkelt. Man siger da, at gedderne bliver “saltslået” – et begreb, som kendes langt tilbage i historien. De danske brakvandsgedder er således en ganske flygtig ressurse, der kommer og går.

Nu har fødevareminister Dan Jørgensen besluttet, at de pressede danske brakvandsgedder skal fredes – forsøgsvis i en 5-årig periode. I en glad og dugfrisk pressemeddelelse fra fødevareministeren lyder det således:

  • Lystfiskeri efter gedder er meget populært ved Sydsjællands kyster, og turister kommer gerne langvejs fra for at fange store gedder. Med dette tiltag har jeg opfyldt et brændende ønske blandt lystfiskere i ind- og udland.

Dan Jørgensens nye fredning medfører restriktioner for fiskeriet på Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord. Her vil det nemlig fremover være forbudt at hjemtage gedder og fiske med monofile nedgarn i perioden 1. februar til 31. maj. De pågældende lokaliteter er udvalgt, da de er vigtige opvækstområder for de sydsjællandske brakvandsgedder.

Det er dog tilladt at fiske efter og fange gedder de pågældende steder, hvis blot man bruger stang og line. Fangede gedder skal genudsættes. Skulle nogen have lyst til at tage en fanget brakvandsgedde med hjem – de smager trods alt bedre end normale søgedder – er de i den 5-årige fredningsperiode nødsaget til at fiske uden for de nævnte områder.

Den fulde ordlyd og de nærmere detaljer kan findes i “Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn”.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk