ForsideUndersøgelserAlling Å faunaundersøgelser

Alling Å faunaundersøgelser

Det øvre løb af den 35 km lange Alling Å, som tømmer sit vand ud i den lavvandede Grund Fjord. Alling Ådal blev for nogle år siden restaureret og dele af Alling Å genslynget. Det skete i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, fire kommuner og 65 lokale lodsejere.


Godt fald og frisk strøm kendetegner øvre Alling Å


Nordic Waste, som siden 2018 har behandlet jord ved Alling Å.


Nordic Waste er et industrielt kompleks ved Gl. Århusvej


Lokale beboere har udtrykt ængstelse ved aktiviteterne.


Der er frygt for udvaskning af giftige stoffer til Alling Å.


Leca-granulat kan findes helt ude i Grund Fjord.


Alling Å afgrænser fabriksarealet nær Gl. Århusvej.


Sluseporten, hvor vand fra fabrikken ledes ud i åen.


Det øvre løb er ved Gl. Århusvej indstøbt i beton.


Indholdet af faunaprøven studeres og registreres.


Faunaprøverne tages med hjem til nærmere analyse.


Vi fandt flere forskellige insekter og krebsdyr i sparkeprøverne.


Den store majflue er en god indikator for en god vandkvalitet.


Huller i brinken fra de mange invasive signalkrebs i Alling Å.


Skurken over dem alle: Den invasive signalkrebs


Døgnfluer, vårfluer og slørvinger lever på vandløbets sten.


Stærk strøm og gamle træer ved øvre Alling Å


De friske faunaprøver sorteres omhyggeligt på brinken.


Det orange skum lyser op på lang afstand.


I disse PFAS-tider virker skum som dette mistænkeligt.


Gult skal der til for at blive set i naturen.


Målepind fra gamle dage med Århus Amt. Præ 2007.


En god faunaprøve med alt fra majfluer til tanglopper


© 2023 Dansk Videncenter for Sportsfiskeri

Tekst & fotos: Steen Ulnits

Læs mere om resultaterne af faunaundersøgelsen og mistanken om tungmetaller i Alling Å.

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk