ForsideArtikler650.000 danske lystfiskere

650.000 danske lystfiskere

Fiskeriministeriet har bedt Gallup undersøge, hvor mange lystfiskere der er i Danmark, og hvad vi egentlig er for nogle størrelser!

Fiskeriministeriet har bedt Gallup instituttet om at se nærmere på os danske lystfiskere. Det er sket i en stor undersøgelse, som har omfattet 3.157 personer i aldersklassen 18-66 år – den aldersgruppe, som er omfattet af loven om fisketegn. Undersøgelsen har kostet kr. 40.000 betalt af fiskeplejemidlerne – altså af os selv.

Nu er tal taknemmelige og statistik noget, der kan fås til at vise næsten hvad som helst. Rapporten fra Gallup konkluderer da heller ikke noget selv, men fremlægger blot svarene fra de mere end 3.000 interviewede personer. Så man vi selv uddrage konklusionerne – eller prøve på det.

Vi har taget udgangspunkt i Danmarks Statistik ved beregningerne, der kun skal betragtes som omtrentlige. Der er mange antagelser og derfor en del usikkerhedsmomenter i de følgende tal. De giver dog et ganske udmærket billede af udviklingen frem til idag.

Udgangspunktet er, at vi idag er 5,275 mio. mennesker i Danmark. Heraf er godt 1,1 mio. yngre end dem, der deltager i undersøgelsen som potentielle fisketegnsløsere. Endvidere er godt 700.000 ældre end de 66 år, som er øverste aldersgrænse for fisketegnet. Tilbage er der så omkring 3,475 mio. personer som udgangspunkt for statistikken.

Antal

Allerførst er det naturligvis interessant at se på, hvor mange vi egentlig er. Baseret på Gallups tal når vi op på små 600.000 danskere, som mere eller mindre regelmæssigt svinger fiskestangen ved å, sø, kyst eller hav. Undersøgelsen siger nemlig, at 17% af alle adspurgte danskere i løbet af 1996 har haft en fiskestang i hænderne.

Men da tallene kun omfatter danskere over 18 år, skal der til de 600.000 lægges en pæn portion juniorfiskere og en god del pensionister. Bruger vi de procentsatser, som gælder nærmeste aldersklasse, skyder vi pænt over målet, idet jo nogle er for små til at kunne fiske og andre for gamle. Men halverer vi de samme procentsatser, kommer vi nok ganske nær sandheden.

Ifølge disse antagelser er der således godt og vel 50.000 aktive lystfiskere uden for aldersgruppen 18-66 år. Altså er der ifølge Gallup idag omkring 650.000 lystfiskere i lille Danmark – et stort tal, der tydeligt afspejler, at vi er omgivet af hav på alle sider. Næsten tre fjerdedele af de adspurgte – 73% – havde da også fisket i saltvand i løbet af 1996.

Køn

Ikke overraskende viser det sig, at lystfiskeri er en udpræget mandesport eller -beskæftigelse. Af de adspurgte lystfiskere var der således kun 6% kvinder mod 94% mænd.

Med disse tal i baghovedet kan det ikke undre, at potentielle kvindelige lystfiskere af og til kan finde det svært at komme i gang. De mangler helt enkelt ligesindede fiskesøstre og må derfor “nøjes” med os mænd som fiskekammerater…

Synd, for kunne man blot lokke flere kvindelige lystfiskere til, ville lystfiskeriet i højere grad blive til et familieforetagende, som man kender det fra eksempelvis Sverige. Det ville være gavnligt for både udbredelsen af og forståelsen for vigtigheden af det moderne lystfiskeri.

Her er der således i meget høj grad brug for en indsats fra rette side.

Alder

Danske lystfiskere anno 1996 har en interessant aldersfordeling, der rammer en tyk pæl gennem antagelsen om, at det fortrinsvis er små og store drenge, der fisker.

Undersøgelsen fortæller nemlig, at gruppen på 30-39 år udgør hele 28% af samtlige lystfiskere. På andenpladsen med 23% kommer de 40-49 årige, på tredjepladsen de 20-29 årige med 19% og så de 50-59 årige på fjerdepladsen med 17%. De ældre på over 60 udgør kun godt 7%, mens de unge under 20 overraskende er helt nede på under 5%.

Halvdelen af alle lystfiskere i Danmark er altså mellem 30 og 50 år!

Det er i aldersgruppen 30-39 år, man finder de mest aktive lystfiskere. Her svarer hele 84% af de adspurgte, at de har fisket i 1996. På andenpladsen kommer gruppen 20-29 år med 79% efterfulgt af de 40-49 årige med 76%. Næstsidst ligger gruppen, der er yngre end 20 år, med 63%. Helt i bund finder vi pensionister på 60 år eller ældre.

Det er tankevækkende, at ungdommen ligger så langt nede i feltet – tankevækkende og urovækkende, idet det jo er den generation, der skal føre dansk lystfiskeri videre ind i år 2000. Disse tal underbygger grejbranchens teorier om, at vi her har med en “tabt” generation af lystfiskere at gøre. En ungdom, som tilsyneladende har droppet natur og fiskestang til fordel for computer, spil og internet…

Pensionisterne har heller ikke rigtig fået øje på det rekreative fiskeri, så her ligger der givet en opgave i at rekruttere de mange efterlønnere, som allerede er der eller i hvert fald er stærkt på vej.

Organisationsgrad

Landets mange fiskeklubber og foreninger klager over svigtende tilgang af nye medlemmer – seniorer i almindelighed og juniorer i særdeleshed. Det er tilsyneladende ikke “in” at være organiseret længere.

Den nye undersøgelse fra Gallup bekræfter denne tendens. De tørre tal fortæller nemlig, at kun 13% af de adspurgte lystfiskere er organiserede som medlemmer af en forening eller et forbund. I aldersklassen under 20 år fandt man således ikke én eneste organiseret lystfisker!

Bedst stod det til med organisationsgraden i aldersgruppen 50-59 år, hvor hele 20% var organiserede. På andenpladsen med 17% kom de lystfiskere, som er ældre end 60 år – på tredjepladsen de 30-39 årige med en organisationsprocent på 14.

Disse tal harmonerer på flere måder fint med den nedgang i medlemstal, som Danmarks Sportsfiskerforbund har oplevet – fra tidligere 45.000 medlemmer til idag kun godt 30.000.

Hvor og hvor længe

Meget markant svarer hele 73% af de adspurgte, at de har fisket i saltvand i 1996. På andenpladsen kommer søer med 30% efterfulgt af Put & Take med 27% og vandløb med 25%.

Langt de fleste – 39% – fortæller, at de har fisket i 2-5 dage i løbet af 1996. På andenpladsen med 21% kommer gruppen, der har brugt 6-10 dage på deres hobby. 15% har brugt enten 11-20 dage eller så meget som 21-50 dage i selskab med deres elskede fiskestang. Et ganske højt tal, som kort og godt viser, at omkring 100.000 danskere bruger 3-7 uger årligt på at fiske!

I yderpunkterne finder vi de 2%, der nok må siges at leve for lystfiskeriet – dem, der bruger 51 dage eller flere på deres fiskeri. Og så de 7%, der kun har været ude med snøren en enkelt dag.

Fisketegnet

Baggrunden – en af dem i hvert fald – for Fiskeriministeriets nye Gallup undersøgelse har naturligvis været at få kortlagt de danske lystfiskere og deres fordeling på alder og fiskeri. På denne måde kan man danne sig et overblik over, hvor mange der egentlig burde løse fisketegn hvert år.

I den forbindelse skal der jo tages højde for, at lystfiskere henholdsvis under 18 og over 66 år ikke skal løse fisketegn. Det skal heller ikke de fiskere, som kun dyrker Put & Take fiskeriets glæder – et tal, som sikkert er ganske højt, men som undersøgelsen ikke formår at afdække. Endelig skal lodsejere, som kun fisker i deres eget private vand, heller ikke løse fisketegn.

Men uanset disse undtagelser så er der et himmelråbende misforhold mellem det antal lystfiskere, som er pligtige til at løse fisketegn – og så dem, der rent faktisk gør det!

Lægger vi de tidligere anvendte tal til grund for en beregning, så er der i dagens Danmark mere end 400.000 lystfiskere, som burde og bør løse fisketegn på landets posthuse. Mindre end en tredjedel – omkring 135.000 – gør det…

Og det skyldes vel at mærke ikke uvidenhed. Således viser den nye Gallup undersøgelse, at hele 89% af de adspurgte lystfiskere kender til loven om fisketegn! Den har de fortrinsvis hørt eller læst om på biblioteker og posthuse, i aviser og på TV.

Det er altså ikke manglende information, der er skyld i misforholdet – det er simpel civil ulydighed! Folk føler enten ikke, at de får nok for deres penge. Eller de mener, at fiskeretten i havet omkring Danmark bør være fri for alle.

Kommentar

Undersøgelser af denne slags er altid interessante. Tallene kan læses på flere måder, og resultaterne kan blive ret forskellige. Der kan dog ikke rokkes ved den kendsgerning, at lystfiskeriet ifølge Gallup er i stadig fremgang.

Sammenholder man således den nye undersøgelse med den, som Gallup foretog i 1994, så er antallet af lystfiskere i Danmark steget med næsten 20% i løbet af blot to år – fra 550.000 i 1994 til 650.000 i 1996. Det lyder imponerende – specielt da i lyset af grejbranchen, som samtidig klager over nedgang i salgstallene.

Under alle omstændigheder er godt 600.000 potentielle stemmer noget, som landets stemmeelskende politikere burde tænke mere på. Vi er nu oppe i en størrelsesorden, der fint kan konkurrere med etablerede idrætsgrene som gymnastik, fodbold og badminton, der hver især har omkring 700.000 udøvere. Blot får vi slet ikke den del af tipsmidler og skattekroner, som disse idrætter konstant begaves med.

Det er for dårligt, og det kan den nye Gallup undersøgelse måske hjælpe med til at få ændret. Vi er mange, og vi vil høres!

SENESTE ARTIKLER

Giv Gudenåen tilbage til den danske natur

Nedenstående indlæg blev bragt i JP Aarhus Debat, Morgenavisen Jyllands-Posten, tirsdag den 19. september...

Vandprøver kontra faunaundersøgelser

Da det i foråret viste sig, at der løb forurenet vand fra Nordic Waste...

Situationsrapport fra Tange

Demonstration ved værket Claus Pape beretter: Nu er det jo ikke hver dag, jeg får mulighed...

Alling Å

Prøvetagning i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms genbrugsfabrikken Nordic Waste samt nedstrøms gartneri...

– Kan fisk føle smerte?

Det gør ondt at få en krog i fingeren. Det kan alle lystfiskere skrive...

North Atlantic Salmon Fund (NASF)

I Reykjavik på Island bor en mand med store visioner. Det er Orri Vigfusson, født...

Ny spændende bog om Havbrug
Pris kr. 249,95

Signerede eksemplarer kan bestilles på steen@ulnits.dk