Styregruppe
 
 

Folkene bag Videncenteret

Steen Ulnits er grundlæggeren af Dansk Videncenter for Sportsfiskeri. Uddannet cand. scient i fiskeribiologi fra Århus Universitet i 1987. Speciale i saltvandstolerance hos laksefisk. Arbejdede i en årrække med fiskeopdræt i Mellem- og Fjernøsten samt Sydamerika, inden han for 25 år siden helligede sig sportsfiskeriet og fisketurismen på fuldtids basis.

Forfatter til 25 bøger om fiskeribiologi, fisketurisme, vandmiljø og sportsfiskeri samt har medvirket i en lang række andre bogprojekter - danske såvel som udenlandske - med tekst og/eller fotos. Indehaver af eget forlag - Ulnits Bøger - som til dato har fire trykte udgivelser bag sig samt 20 e-bøger (U-Books kaldet). Oversætter, redigerer og layouter brochurer og bøger til trykstart.


Indehaver af et stort fotoarkiv med i tusindvis af fotos omhandlende alt vedrørende sportsfiskeri, fisketurisme, fiskeribiologi og fiskepleje. Producerer også digital video (HD DV) på opdrag og har udarbejdet en lang række videosekvenser til Århus Amt.

Konsulent på og medvirkende i 12 TV-programmer om sportsfiskeri - primært på DR TV, men har også samarbejdet med TV2 Østjylland. Programmerne har omhandlet sportsfiskeri i Tanzania, Bahamas, Skotland og ikke mindst Danmark. Herhjemme har programmerne omhandlet Samsø, Bornholm, Gudenåen og Skjernå. Har rejst og arbejdet over det meste af verden og i den forbindelse besøgt og befisket mere end 65 forskellige lande.

I mange år har Steen Ulnits været tilknyttet Statens Vildtforvaltningsskole som underviser i fiskeribiologi og fiskepleje. Samme sted har han i samarbejde med Århus Amt og for turistbranchen afholdt et antal kurser i bæredygtig fisketurisme - baseret på blandt andet udenlandske erfaringer. Underviser i dag på Skovskolen Eldrupgaard i regi af KU Life.

Siden 2000 leder af ugelange kurser i kystfluefiskeri på diverse højskoler. Siden starten har flere end 500 kursister været gennem de mere end 40 afholdte ugekurser. I perioden 1994-2010 ligeledes medarbejder på Jyllands-Posten med fast side om lystfiskeri i Danmark.


Underviste i 1990'erne deltagere i projektet "Havørredeldorado Fyns Amt" i bæredygtig fisketurisme og designede i den forbindelse projektets første hjemmeside www.seatrout.dk, som siden blev underlagt FynTour og nedlagt sammen med amtet.

Har siden 1997 haft hjemmesiden www.ulnits.dk, som er et meget besøgt website for sportsfiskere og miljøinteresserede - med mere end 10.000 månedlige besøgende. Her finder man - ud over næsten 700 artikler om sportsfiskeri - henvisning til samtlige de papirbøger og e-bøger, Steen Ulnits har skrevet og bidraget til. Her kan man også se knap ét tusinde eksempler fra hans fotoarkiv. Mange af dem findes i Galleriet på www.steenulnits.dk.

Senere designede Steen Ulnits det 3-sprogede website www.angling-eastjutland.dk for Århus Amts Erhvervsafdeling. Alt materiale findes her på dansk, engelsk og tysk. Er stadig webmaster på denne omfattende og velbesøgte side, som DVS fik overdraget til videreførelse efter den nye strukturreform, hvor amterne blev nedlagt.

Grundlægger og medejer af det interskandinaviske "Flugfiske i Norden" - et 3-sproget tidsskrift for fluefiskere, som netop har fejret sit 35 års jubilæum. Her trykkes artikler på originalsprogene dansk, svensk og norsk.

Derudover har Steen Ulnits gennem de sidste 25 år udfærdiget rapporter om fisketurisme for blandt andre Grønlands Hjemmestyre, Greenland Tourism, Grønlandsfly, Danmarks Turistråd, VisitDenmark, Havørredeldorado Fyns Amt samt Århus Amt med mange flere.

Steen Ulnits var i perioden 2013-2015 forstander på Sproghøjskolen i Kalø.


Websites:

www.ulnits.dk

www.steenulnits.dk

www.angling-eastjutland.dk

www.videncenterforsportsfiskeri.dk


Sociale medier:

www.flickr.com/steenulnits

www.twitter.com/steenulnits

www.facebook.com/steenulnits

www.instagram.com/steenulnits

www.linkedin.com/in/steenulnits
Tage Andersen


Uddannelse: HD i organisation og ledelse, MBA fra South Bank University, London.

Stilling: Direktør for Handelsskolen i Randers - nu Tradium (1988-2015). Tidligere forstander for Handelsfagskolen i Odder (1983-1988). Bestyrelsesposter i Par No 1 A/S og Elbo Grafiske Hus med flere andre virksomheder.

Tillidsposter: Formand for Erhvervsakademi NordØstJylland, formand for Skolesamarbejdet i Randers, Nordea (råd) samt Real Kredit Danmark (råd).

Har medvirket ved omfattende systemeksportprojekter i Baltikum, Rusland og Bulgarien vedrørende uddannelse og uddannelsessystemer og desuden medvirket ved store udviklingsprojekter under Finansministeriets personaleforvaltning.

Interesser: Ivrig jæger, som foretrækker riffeljagten. Ville gerne have mere tid til at fiske!Tage Andersen

Skovhulevej 9, Over Hornbæk

8920 Randers

Tlf: 27 22 07 65 (mobil)

E-mail: tma@hsranders.dk
Søren Fischer


Stilling: Direktør i familievirksomheden Randers Tandhjulsfabrik AS/Fischer Gears, som blev grundlagt i 1920 med udgangspunkt i et mindre maskin- og reparationsværksted. I dag et højteknologisk fabriksanlæg på 10.000 m2 med over 200 værktøjsmaskiner.

Tillidsposter: Formand for Dansk Industri (DI) i Østjylland. Medlem af Det Konservative Folkeparti og opstillet til Folketinget i Randers-kredsen.

Interesser: Hurtige biler og gamle motorcykler. Har som gammel Randers-dreng fisket siden barnsben og fisker stadig gerne - men for lidt!Søren Fischer Jensen

Østergade 16. 3 th.

8900 Randers

Tlf: 40 50 29 89 (mobil)

E-mail: sf@tandhjul.dk
Henrik Leth Hansen


Uddannelse: Udlært som automekaniker. Arbejdet som maskinarbejder med CNC.

I 70'erne medlem af VS - siden 1993 medlem af Socialdemokratiet.

Stilling: Afdelingsformand i Metal Randers fra 1998 til 2016.

Interesser: Født i 1951 på Frederiksberg. Flyttede i 1975 til Randers på grund af de bedre fiskemuligheder i Hovedlandet, hvor der er højere til loftet - og mere vand!

Dedikeret fluefisker siden 8-års alderen - i dag med gedden som foretrukne fisk. Fisker mere end de fleste - over 100 ture om året!

Engageret i det politiske og praktiske arbejde for et bedre miljø. Aktiv i kampagnen mod brugen af selvfiskende redskaber som garn og ruser til rekreativt fiskeri.

Opstillet for Socialdemokratiet til byrådsvalget 2017 i Randers.Henrik Leth Hansen

Skytten 118, Fiskergården

8920 Randers NV

Tlf: 21 26 42 16 (mobil)

E-mail: leth@post4.tele.dk
700+ artikler om lystfiskeri, vandmiljø og fisketurismewww.ulnits.dk:


Dansk Videncenter for Sportsfiskeri - Skytten 116 - DK-8920 Randers NV - Denmark

Phone +45 2332 8988 - Mail: steen@ulnits.dk
Grundlagt 2005